prezentácie značiek a firiem, eventy

Kompletné alebo čiastočné zaistenie prezentácie Vašej značky alebo firmy v obchodných centrách, na význačných športových, kultúrnych a politických akciách. Zaistenie účasti na akejkoĺvek konferencii. Veľkú časť tejto práce vykonávame pre reklamné agentúry.

Napríklad pripravíme scenáre, zaistíme odpovedajúce priestory, stavbu pódia a dekoracií, pozvánky na akcie, fotodokumentáciu a ďaľšie služby, niektoré sú uvedené na týchto stránkach samostatne. Pre usporiadateľov (agentúry) ponúkame technické zaistenie akejkoľvek akcie.

Českých 100 nejlepších, Pražský hrad