interiéry

Kladieme veľký dôraz na originalitu. Návrhy pripravujeme s využitím programu ArchiCAD. Návrhy v týchto programoch pripravené je možné prezentovať vrátane 3D vizualizácie. Môžete sa tak ľahko presvedčiť o tom, či návrh splňuje Vaše náročné predstavy. Návrhy odovzdávame kompletné, vrátane úplného rozpočtu.

Návrhy předáváme kompletní, včetně úplného rozpočtu.