veľtržné expozície

Príprava kreatívnej architektonickej štúdie expozície je podporená využíváním 3D CAD aplikácie ArchiCAD.

Pretože naša práca väčšinou nekončí návrhom, tak už v štádiu prípravy projektu sa snažíme myslieť na ekonomiku a celú logistiku akcie. Výsledkom je efektívne zhodnotenie vložených prostriedkov.